JP Morgan Hong Kong SWIFT/BIC Codes

Branch Name Swift Code
JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong (Direct Custody And Clearing, JPMC HK) CHASHKHHDCC
JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong (JPMorgan Broking – Hong Kong) CHASHKHHBHK
JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong (Loans And Deposits Services) CHASHKHHLND
JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong (Money Transfer Services) CHASHKHHMTS
JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong (OIE – WSS MHR) CHASHKHHOIE
JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong (PBI System Implementation) CHASHKHHPBI
JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong (Test Key and BKE Administration) CHASHKHHKEY
JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong (Trade Services) CHASHKHHTSD
JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong (Trading/Treasury Operations) CHASHKHHTRO
JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong (TSU Branch) CHASHKHHDEV
JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong (TSU Branch) CHASHKHHQAC
JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong (TSU Branch) CHASHKHHUAT
JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong CHASHKHH
JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong Branch CHASHKHP
JPMorgan Securities (Asia Pacific) – Hong Kong (Foreign Settlement) CHASHKALFOP
JPMorgan Securities (Asia Pacific) – Hong Kong (Local Settlement) CHASHKALHOP
JPMorgan Securities (Asia Pacific) – Hong Kong (Nominees Department) CHASHKALNOM
JPMorgan Securities (Asia Pacific) – Hong Kong (Test Key And Bke Administration) CHASHKALKEY
JPMorgan Securities (Asia Pacific) – Hong Kong CHASHKAL